Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 3ου Δημ. σχολείου Ακράτας 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

1.Στοιχεία εκπαιδευτικού / -ών:
Αναστασία Ευσταθίου, Διευθύντρια
Πάνος Βασιλόπουλος, δάσκαλος

Α. Χαρακτηριστικά
Τίτλος Θέματος: «Η Παιδεία Παίζει»
Εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας:
Στο πρόγραμμα ενεπλάκησαν και οι 92 μαθητές του σχολείου με τη βοήθεια των δασκάλων τους και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Η εφαρμογή του προγράμματος αφορούσε όλες τις τάξεις του σχολείου από την Α΄ έως την Στ΄. Πιο αναλυτικά:

ΤΑΞΗ
Αριθμός
Μαθητών

Υπεύθυνοι Δάσκαλοι

Συνεργαζόμενοι
Εκ/κοί ειδικοτήτων
Α΄
16
Θεοδώρα Μανωλοπούλου

Β΄
16
Ελένη Μητροπούλου

Γ΄
8
Χαράλαμπος Νικολάου

Δ΄
16
Αγγελική Κατούφα
Παναγιώτης Κοτοπούλης,
Φυσ. Αγωγής (χοροί, χορογραφία)
Ε΄
17
Πολύδωρος Μουρίκης

 

 

 


ΣΤ΄
19
Πάνος Βασιλόπουλος
Αθανασία Διαμαντοπούλου, καθ. Γερμανικών (τραγούδι στα γερμανικά)
Γιάννης Χασάπης, καθ. Μουσικής (μουσική επένδυση)


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:  92
Αγόρια
Κορίτσια
45
47
αριθμοσ μαθητων με διαφορετικη πολιτισμικη προελευση (κυρίως καταγόμενοι από αλβανία) : 38
20
18

Γνωστικά αντικείμενα / τομέας σχολικής ζωής: 
Τα προγράμματα ήταν Πολιτιστικά, Αγωγής Υγείας (Στ΄, Α΄, Β΄ τάξη), Περιβαλλοντικά (Γ΄ και Δ΄ τάξη), Φιλαναγνωσίας (Ε΄ και Στ΄ τάξη). Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα, κυρίως Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική κ.ά., εμπλέκονται μέσω της Διαθεματικής προσέγγισης στην εκπόνηση των προγραμμάτων αυτών ανά τάξη. 
Χρόνος εφαρμογής:
Το διάστημα 12/12/2007  έως  15/6/2008. Ουσιαστικά κάνουμε λόγο για μια 6μηνη δράση.

Γ. Εφαρμογή :
Η εφαρμογή αφορούσε ένα πρόγραμμα εμπλοκής των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα που ανέλαβαν να υλοποιήσουν τη σχολική χρονιά (2007-2008). Παράλληλα θα εστιάζαμε στο συντονισμό, στην καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, στη διευκόλυνση των εκ/κών με σκοπό να τα υλοποιήσουν με τους μαθητές τους και, τέλος, να συνεργαστούν μέσα στο σύλλογο διδασκόντων, να ανταλλάξουν απόψεις και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στην ευρύτερη κοινωνία.

Αιχμή του δόρατος αποτέλεσε η καλύτερη οργάνωση των δράσεων αυτών μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου με τη Δ/ντρια και το Σύλλογο διδασκόντων, στα διαλείμματα, στα κενά και στις καθορισμένες συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.
Πιο συγκεκριμένα, μετά την παραίνεση της Διευθύντριας, οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την εφαρμογή ποικίλων προγραμμάτων με τις τάξεις τους. Συμμετείχαν όλοι οι δάσκαλοι του σχολείου με τους 92 μαθητές τους. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους αλλά και με τις ειδικότητες Γερμανικής γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής.

Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πάνο Βασιλόπουλο, δάσκαλο της Στ΄  τάξης, ο οποίος είχε αναλάβει εκτός των άλλων να κάνει θεατρικό παιχνίδι με τους 19 μαθητές της τάξης του και να μεταφέρει ένα παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο στη σκηνή. Το αποτέλεσμα της  δράσης αυτής, που ήταν μια θεατρική παράσταση, παρουσιάστηκε τρεις φορές σε θεατρικές σκηνές (στην Ακράτα, στο Αίγιο) με μεγάλη επιτυχία.

Στις 10 Μαΐου έγινε εκδήλωση στο σχολείο προς τιμήν της Λότη Πέτροβιτς –Ανδρουτσοπούλου, στην οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι δάσκαλοι παρουσίασαν τις δράσεις τους στην τοπική κοινωνία με έκθεση των έργων των μαθητών, με δραματοποιήσεις και παρουσιάσεις με τη χρήση βιντεοπροτζέκτορα. Τα αποτελέσματα των δράσεων των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ με την παρουσίαση θεατρικών δρώμενων, θα παρουσιαστούν στη γιορτή λήξης στις 11 Ιουνίου.

Τέλος, η όλη προσπάθεια μας οδήγησε στην ανάγκη να δημοσιεύσουμε τις δράσεις μας σε μια νέα ιστοσελίδα που «κρεμάσαμε» στον κυβερνοχώρο:  http://3dim-akrat.ach.sch.gr1 
 
Δ.  Αποτίμηση :
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η πλειοψηφία των εκ/κ/ων του σχολείου (οι 5 από τους 6) δεν είχε αναλάβει στο παρελθόν την εκπόνηση προγραμμάτων. Οι αρχικοί δισταγμοί για το αποτέλεσμα της δράσης τους, οι φόβοι και ο προβληματισμός για τη διαχείριση του χρόνου, καθώς και το «τι» θα παρουσιάσουμε στο τέλος,  τέθηκαν εξαρχής ως άξονες που έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Η εκ/κός Αγγελική Κατούφα στην έκθεση αποτίμησης του προγράμματός της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινούσαμε το πρόγραμμα δε φανταζόμαστε ότι θα βρίσκαμε  τόσο ενδιαφέρον σ’ αυτό το θέμα και τόσες πολλές και ευχάριστες δραστηριότητες να ασχοληθούμε. Τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος». 

Έγινε γνωστό στους συναδέλφους ότι η ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά και η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων θα έμπαιναν σε ένα οργανωτικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα λάμβαναν τη βοήθεια και την υποστήριξη τόσο σε αγορά υλικών- τίτλων βιβλίων, παροχή σύγχρονων μέσων και υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και στην προσωπική στήριξη και επιστημονική καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης από τη Δ/ντρια. 

Τρόποι υποβοήθησης και στήριξης των δράσεων:

1.Η σκόπιμα προκαλούμενη συζήτηση στα διαλείμματα 
για την πορεία των προγραμμάτων απέφερε θετικά αποτελέσματα. Οι εκ/κοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να ακούσουν τα προβλήματα αλλά και τις ωραίες στιγμές των συναδέλφων τους κατά την υλοποίηση του προγράμματος με την τάξη τους. Η συζήτηση αυτή δεν ήταν πάντα εφικτή, γιατί δεν ήταν όλοι οι εκ/κοί παρόντες (2 εκ/κοί σε εφημερίες στο προαύλιο, άλλοι διόρθωναν στην τάξη τους γραπτά κ.ά.).
Η αρχική συστολή, κυρίως των νεότερων εκ/κών να εκφράσουν τις δυσκολίες, με τον καιρό υποχώρησε, αφού οι πιο έμπειροι στην υλοποίηση προγραμμάτων μιλούσαν πιο συχνά και μοιράζονταν πιο εύκολα τις εμπειρίες τους.

2.Οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις  του Συλλόγου Διδασκόντων,
αντίθετα, είχαν ενδιαφέρον, γιατί όλοι τοποθετούνταν, άκουγαν το συνάδελφό τους, έπαιρναν θέση. Για την καλύτερη διοργάνωση της ανοικτής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο, έπεσαν «φρέσκες» ιδέες, έγινε καταμερισμός των εργασιών ανά τάξη και «στήθηκε» το όλο σκηνικό με την καθολική συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού.
Στις συνεδριάσεις δεν εξέφραζαν με ευκολία τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, ίσως φοβούμενοι τη στάση των συναδέλφων.

3.Οι προσωπικές συναντήσεις με τη Δ/ντρια
έφεραν πιο καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα με τους εκ/κούς που δεν είχαν μεγάλη πείρα με την εφαρμογή των προγραμμάτων. Σε αυτές, ο/η εκ/κός ανέλυε το «τι» και το «πως» με μεγαλύτερη ελευθερία, εξέφραζε τους προβληματισμούς της και τους φόβους της για την επιτυχία του προγράμματος. Παράλληλα αποφορτίζονταν, έδιωχναν από πάνω τους το βάρος του άγχους και διαλύονταν οι φόβοι του τύπου «μήπως δεν κάνω τα σωστά βήματα» ή «δεν είμαι στο σωστό δρόμο;». 
Μαζί βρίσκαμε λύσεις για να διευκολύνουμε το έργο του εκ/κού, όπως αγορά βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού για προβολή με τον βιντεοπροτζέκτορα ή το cd/dvd-player, οργάνωση αιθουσών προβολών-βιβλιοθήκης, επιμέλεια ιστοσελίδας σχολείου.

4.Η σύμπτυξη τάξεων- Κοινές επισκέψεις.
Η σύμπτυξη τάξεων δεν έγινε σε μεγάλο βαθμό, λόγω πρακτικών δυσκολιών κυρίως της καθημερινής σχολικής ζωής. Επιτεύχθηκαν διάφορες δραστηριότητες όπως επίδειξη από το δάσκαλο της Ε΄ τάξης πειραμάτων ηλεκτρισμού στους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης, θεατρικό παιχνίδι από το δάσκαλο της  Στ΄ στις άλλες τάξεις, προβολή dvd και συζήτηση γύρω από θέματα με το νερό στην Γ΄ και Δ΄.
Θετικά αποτελέσματα και καλές εντυπώσεις αποκόμισαν τόσο οι εκ/κοί όσο και οι μαθητές από τις κοινές επισκέψεις τάξεων με πούλμαν σε τόπους με ενδιαφέρον για το πρόγραμμά τους (εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ Πάτρα, Κέντρο Παραδοσιακών Γεύσεων ΜΥΛΕΛΙΑ, Κέντρο ΓΑΙΑ, παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στην Αθήνα, επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο-ελαιοτριβείο κ.ά.).
Τέλος, οι παραστάσεις Καραγκιόζη και ταχυδακτυλουργού στο χώρο του σχολείου άρεσαν πολύ στους μαθητές.

5.Η παρακίνηση να συμμετάσχουν σε σεμινάρια και ομάδες δράσης.
Πράγματι οι εκ/κοί καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των προγραμμάτων τους συμμετείχαν σε βιωματικά, κυρίως σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στο Αίγιο από φορείς (Τμήμα Πολιτιστικών, Αγωγής Υγείας, σχολικοί σύμβουλοι) τις απογευματινές ώρες. Την επόμενη το πρωί, το περιεχόμενο των σεμιναρίων αυτών (θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, μουσικοκινητική προσέγγιση κ.ά.) γινόταν αντικείμενο συζήτησης στο σχολείο μεταξύ των εκ/κών. Πολλά από αυτά που παρακολούθησαν (πώς χωρίζουμε τους μαθητές μας σε ομάδες, παιχνίδια αυτοεκτίμησης- γνωριμίας- τόνωσης του αυτοσυναισθήματος, δραματοποίηση θεατρικών κειμένων κ.ά.) τα μετέφεραν στο πρόγραμμα τους, ιδιαίτερα όσα είχαν να κάνουν με μεθόδους και διδακτικές προσεγγίσεις με ομάδες.
Οι εκ/κοί παρακολούθησαν 3 σεμινάρια και οι εισηγητές της έκθεσης αυτής, ένα διήμερο σεμινάριο θεατρικής αγωγής στην Πάτρα. Ο δάσκαλος Πάνος Βασιλόπουλος παρακολούθησε, επιπροσθέτως, 3/μερο σεμινάριο στο Σουφλί με θέμα το μετάξι, ένα πρόγραμμα που μπήκαν οι βάσεις τη φετινή χρονιά και θα υλοποιηθεί τα επόμενα δύο χρόνια.
Η ομάδα Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ΠΡΟΤΑΣΗ αν και είχε προγραμματιστεί να κάνει 3/ωρα προγράμματα με τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄, δεν κατέστη δυνατό να επισκεφθεί τις τάξεις. Οι εκ/κοί παρακολούθησαν σχετικά σεμινάρια και ημερίδες στο Δήμο Ακράτας. Τα προγράμματα αυτά προγραμματίζονται για την επόμενη σχολική χρονιά. 

6.Χρήση χώρων εργαστηρίου η/υπολογιστών-βιβλιοθήκης-αίθουσας προβολής.
Η βιβλιοθήκη οργανώθηκε σε νέες βάσεις με αγορά νέων τίτλων βιβλίων (επιστημονικά, παραμύθια και λογοτεχνία), συνδρομές σε περιοδικά και βιβλία που υποστηρίζονταν από cd-dvd. Μια αίθουσα του σχολείου διαμορφώθηκε κατάλληλα με έπιπλα (βιβλιοθήκη τοίχου, μοκέτα, γραφείο η/υ για προβολή dvd και πρόσβαση στο διαδίκτυο).
Οι εκ/κοί έκαναν συχνή χρήση του χώρου με ανεύρεση τίτλων με τους μαθητές τους, ανάγνωση βιβλίων, ακρόαση παραμυθιών, κατέβασμα υλικού από το διαδίκτυο, προβολή ταινιών- ντοκιμαντέρ κ.ά. Πιο συχνά «δρούσαν» στο χώρο αυτό οι μικρές τάξεις, γιατί είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν ή να δουν ένα παραμύθι στον η/υ, να ζωγραφίσουν, να χορέψουν, να κάνουν ταξίδια με τα βιβλία και να «ονειρευτούν» στη μοκέτα. Οι μεγάλες τάξεις έκαναν χρήση της αίθουσας των η/υ και των προβολών.
Κυρίως η Γ΄, η Ε΄και η Στ΄ τάξη δούλεψαν με τους η/υ αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Σημαντική εργασία πραγματοποίησαν οι μαθητές της Στ΄, αναρτώντας εργασίες τους για «το ταξίδι του σχολείου στο χρόνο» στη νέα ιστοσελίδα που απέκτησε το σχολείο, παίρνοντας συνεντεύξεις από ανθρώπους που φοίτησαν κατά το παρελθόν στο σχολείο και συντάσσοντας κείμενα με ανάλογο φωτογραφικό υλικό.
Ο δάσκαλος της Ε΄ τάξης χρησιμοποίησε το βιντεοπροτζέκτορα για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του με την εικονογράφηση του βιβλίου (απόδοση σε κόμικς, σκανάρισμα των εργασιών των παιδιών, μεταφορά λογοτεχνικού κειμένου σε εικονογραφημένο κείμενο με ηλεκτρονικά γραμμένους διαλόγους, υποβολή ερωτήσεων στη συγγραφέα Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου μέσα από την ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο) σε ανοικτή εκδήλωση προς τιμήν της συγγραφέα.
Οι 3 από τους 6 εκ/κούς δεν έκαναν χρήση των η/υ, παρόλο που είναι γνώστες η/υ και χρήστες του διαδικτύου. Δεν μπορούσαν με την τάξη τους να δουλέψουν ίσως γιατί φοβούνταν τη φασαρία και αδυνατούσαν να διευθετήσουν την ανυπομονησία των μαθητών τους μπροστά στην οθόνη του η/υ.       

7.Η παρακίνηση να κρατούν ημερολόγιο δραστηριοτήτων και Portfolio. 
Η δ/ντρια ώθησε από την πρώτη στιγμή τους εκ/κους να κρατούν ημερολόγιο με τα βήματα που ακολουθούσαν. Την αναγκαιότητα του ημερολογίου τη συνειδητοποίησαν στην πορεία. Οι αρχικές αμφιβολίες παρακάμφθησαν όταν είδαν ότι τους βοηθά να ελέγχουν την πορεία του προγράμματος, να εξετάζουν την ανταπόκριση των μαθητών τους, να αξιολογούν τη δική τους διδακτική προσέγγιση. Η αξιολόγηση του προγράμματος που τους ζητήθηκε στο τέλος,  βασίστηκε εν πολλοίς στο «ημερολόγιο του δασκάλου».

Ο δάσκαλος της Στ΄ ζήτησε από τους μαθητές του να αξιολογήσουν το πρόγραμμα. Κρατούσαν «ημερολόγιο μαθητών» όπου κατέγραφαν τις εντυπώσεις τους. Στο τέλος συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο –φυλλάδιο αξιολόγησης που είχε συντάξει ο δάσκαλος.

Οι εκ/κοί συγκέντρωσαν ενδεικτικές εργασίες των μαθητών τους σε Portfolio, που σε συνδυασμό με το ημερολόγιο σχημάτισαν εικόνα της πορείας του προγράμματός τους. Στην ουσία, αυτή η δραστηριότητα αποτελεί μια μορφή αυτοαξιολόγησης του προγράμματος από τον ίδιο το δάσκαλο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην αξιολόγηση του προγράμματός τους η εκ/κός Θεοδώρα Μανωλοπούλου: «..υπήρξαν και προβλήματα συνεργασίας και συμπεριφοράς (μεταξύ των αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών), τα οποία ως ένα μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκαν όταν βρήκαμε ένα κοινό τρόπο δράσης και δουλέψαμε ομαδικά» και ο εκ/κός Πολύδωρος Μουρίκης «…τα παιδιά το χάρηκαν αρκετά κι ότι τελικά άξιζε τον κόπο να βγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να έρθουν σε στενότερη επαφή με το βιβλίο».               

Διαπιστώθηκαν δυσκολίες στο οργανωτικό πλαίσιο. Η καθημερινότητα του σχολείου δεν αφήνει πολλά περιθώρια δράσης για συναντήσεις με τους εκ/κούς στα διαλείμματα, καθώς απροσδιόριστοι παράγοντες (τραυματισμός μαθητή, ενημέρωση γονέων, εκδρομή κ.ά.) δεν επιτρέπουν πάντα τη διάθεση χρόνου για συναντήσεις (τα 7/ωρα στο πρόγραμμα κάνουν αδύνατες ακόμα και τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις που δεν μπορούν να γίνουν μετά το εργασιακό ωράριο). Δεδομένου ότι στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις συζητούνται και άλλα θέματα της σχολικής ζωής, ο χρόνος παραμένει το μεγάλο ζητούμενο. Στην έκθεση αποτίμησης που έγραψαν οι εκ/κοί αναφέρουν το χρόνο ως πρόβλημα. Ο εκ/κός Πολύδωρος Μουρίκης  γράφει: «Ο χρόνος ήταν πολύ λίγος και ήταν η σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε».

Θετικά αποτελέσματα είχε και η εμπλοκή των γονιών και ιδιαίτερα του Συλλόγου Γονέων του σχολείου μας στο όλο πρόγραμμα. Αρχικά ενημερώθηκαν (με πρόσκληση στο σχολείο και στην τάξη ιδιαίτερα από τον την εκ/κό, με σημειώματα και επιστολές) για τα προγράμματα και τη σπουδαιότητά τους για την καθολική διαμόρφωση της προσωπικότητας των μικρών μαθητών. Συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση της ανοικτής στο κοινό εκδήλωσης προς τιμήν της συγγραφέα, αναλαμβάνοντας να κατασκευάσουν τη σκηνή, να φιλοτεχνήσουν το σκηνικό, να οργανώσουν το μπουφέ και να συνεργαστούν με το Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημ. Σχ. Ακράτας, τις νηπιαγωγούς του 2ου νηπιαγωγείου Ακράτας και τους δασκάλους του σχολείου.  

Ε. Ανάπτυξη και ένταξη στη σχολική ζωή:
Οι εκ/κοί της σχολείου αποτέλεσαν το «παράδειγμα» τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Μέσα από το κλίμα Γραμματισμού, την ατμόσφαιρα συνεργασίας, διαλόγου κατάφεραν να περάσουν προς τα έξω το καλό κλίμα του σχολείου. Μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τα βήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Οι περισσότεροι «δεν άνοιξαν όλα τα χαρτιά τους» ίσως φοβούμενοι την κριτική των συναδέλφων. Διαβάζοντας, όμως, την αξιολόγηση που κατέθεσε ο καθένας τους για την υλοποίηση του προγράμματος εξάγεται το συμπέρασμα ότι έχουν κάνει πολύ δουλειά με φαντασία, μεράκι και κόπο εάν λάβουμε υπόψη μας και τον κύκλο των μαθημάτων, την ύλη και το καθημερινό άγχος του σχολείου. Μια δουλειά που είναι επιπρόσθετη από τις υποχρεώσεις τους στην τάξη και στο σχολείο.

Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, έμαθαν με τη «συστράτευση όλων των αισθήσεων», κατέκτησαν γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες, απέκτησαν εμπειρίες, τόνωσαν το αυτοσυναίσθημά τους και το σπουδαιότερο, ανέπτυξαν συναισθήματα αποδοχής του «άλλου διαφορετικού συμμαθητή».

Ανέλαβαν πρωτοβουλίες με τους δασκάλους τους: να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην ευρύτερη (τοπική) κοινωνία, να την αφηγηθούν σε συμμαθητές και γονείς, να τη δημοσιεύσουν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Είδαν τις εργασίες τους αναρτημένες σε ταμπλό (έκθεση έργων των παιδιών), σε σκηνικό, σε έντυπα που βιβλιοδέτησαν οι δάσκαλοί τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 5 από τους 6 εκ/κούς ετοίμασαν έντυπα για τους μαθητές τους με συγκεντρωμένες τις εργασίες τους από το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητές τους φωτογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν. Οι μαθητές της Στ΄ ως τελειόφοιτοι θα πάρουν σε dvd τη βιντεοσκοπημένη παράσταση καθώς και φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες της χρονιάς. 
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων κάθε τάξης αντικατροπτίζει το καλό κλίμα του σχολείου, κάτι που επαινέθηκε δημόσια και από τη συγγραφέα Λότη Πέτροβιτς, από το σχολικό σύμβουλο κο Φάνη Βαλμά και βέβαια, από τους γονείς τω μαθητών μας.

Η όλη δράση θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα πρωτίστως συνεργασίας μεταξύ των εκ/κών της σχολικής μας μονάδας και, κατά δεύτερον, έναυσμα για μελλοντικές συνεργασίες στις επόμενες σχολικές χρονιές ώστε το 3ο δημοτικό σχολείο της Ακράτας να αποτελέσει πυρήνα τέτοιων δράσεων.

Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε από την εφαρμογή του προγράμματος «Η Παιδεία παίζει» είναι πολλές. Μάθαμε μέσα από την καθημερινή επαφή, μάθαμε μέσα από την προσέγγιση του κάθε εκ/κού, μάθαμε ακόμα και μέσα από τις λανθασμένες επιλογές μας. Οι εμπειρίες αυτές θα μας οδηγήσουν την επόμενη χρονιά σε ένα πιο καλά οργανωμένο πλαίσιο οργάνωσης, στήριξης του έργου κάθε εκ/κού και διευκόλυνσής του να φέρει σε πέρας τις διδακτικές επιλογές του.

Ως εισηγητές αυτής της δράσης θεωρούμε ότι ικανοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις καινοτόμες διαστάσεις και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα (6 μήνες). Στόχος μας ήταν, μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της μονάδας και τις καινοτόμες δράσεις να επιτύχουμε τη συνολική ανάπτυξη της μονάδας, μια ανάπτυξη που θα δρα σε πολλά επίπεδα και θα αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στη μάθηση (μαθητές, διδακτικό προσωπικό, γονείς). Επομένως, δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι καταφέραμε να δομήσουμε μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική με σαφείς στόχους, δράσεις και αξιολόγηση. Ισότιμα τα μέλη της σχολικής μονάδας συνεργαστήκαμε σε όλα τα επίπεδα για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός προγράμματος με τίτλο: «Η Παιδεία παίζει» μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η καθολική  συμμετοχή των μαθητών του σχολείου (92 μαθητές και μαθήτριες) και των δασκάλων τους σε δράσεις «έχουν εντέλει ενδιαφέρον» σε ένα σύγχρονο σχολείο. Μια τέτοια πρόταση, ευελπιστούμε ότι θα επιδράσει πολλαπλασιαστικά στο μέλλον τόσο στους κόλπους του σχολείου όσο και σε άλλες σχολικές μονάδες. 
       

Αναστασία Ευσταθίου, Πάνος Βασιλόπουλος
 
Μάιος 2008

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.