Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2009 2ου Δημ. σχ. Ακράτας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας  2008-2009


1.Στοιχεία εκπαιδευτικού / -ών:
Συντονίστρια: Αναστασία Ευσταθίου, Διευθύντρια.
Μέλη της ομάδας οι δάσκαλοι: Πάνος Βασιλόπουλος, Ανδριάνα Γουλιμή και Χαρά Οικονόμου

Α. Χαρακτηριστικά
Τίτλος Θέματος: «Ιστοσανίδες Παιδικής Δημιουργίας»
Εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας:
Στο πρόγραμμα ενεπλάκησαν και οι 102 μαθητές του σχολείου με τη βοήθεια των δασκάλων τους και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Η εφαρμογή του προγράμματος αφορούσε όλες τις τάξεις του σχολείου από την Α΄ έως την Στ΄. Πιο αναλυτικά:

ΤΑΞΗ
Αριθμός
Μαθητών

Υπεύθυνοι Δάσκαλοι

Συνεργαζόμενοι
Εκ/κοί ειδικοτήτων

Α΄
24
Γεωργία Γκούμα
Δημήτρης  Τομαράς,
Φυσ. Αγωγής (παιχνίδια)

Β΄
18
Χαρά Οικονόμου
«  «

Γ΄
15
Ανδριάνα Γουλιμή
Αναστασία Νικολακάκη, Καθ. Μουσικής
(μελοποίηση τραγουδιών)

Δ΄
10
Χαράλαμπος Νικολάου
«  «

Ε΄
16
Αγγελική Κατούφα
«  «

ΣΤ΄
18
Πάνος Βασιλόπουλος
Αθανασία Διαμαντοπούλου, καθ. Γερμανικών, Αγγελική Δημάκη, καθ. Γαλλικών, Χαρά Τσέκη, καθ. Αγγλικών (παραδοσιακό τραγούδι σε 3 γλώσσες)

Ολοήμερο
30
Νίκη Σαράμπαλη
Κατερίνα Πελέκη
Καθ. Πληροφορικής

 

 

 


Β. Γνωστικά αντικείμενα / τομέας σχολικής ζωής:
 
Οι «Ιστοσανίδες Παιδικής Δημιουργίας» ταξίδεψαν στο νέο ιστότοπο της σχολικής μας μονάδας, δίνοντας μια νέα ματιά στη διδακτική μας πρακτική,  γεμάτη φαντασία και διάθεση δημιουργικότητας. Η παιδική δημιουργία με την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών του σχολείου μας πάτησε γερά σε όλη σχεδόν τη γκάμα των γνωστικών αντικειμένων: Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά, Γεωγραφία κ.ά. Παράλληλα εκπονήθηκαν μικρής και μεγάλης διάρκειας project:
«Διατροφή» Ε΄ και Στ΄,
«Ελιά-Νερό» Δ΄,
Τοπική ιστορία –Γιορτή 25ης Μαρτίου- «Άνοιξη της Ευρώπης» Στ΄,
«Ομαδικά Παραδοσιακά Παιχνίδια» Α΄ και Β΄
«Τοπική Ιστορία» Γ΄ τάξη
Δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας: «Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων του Βαγγέλη Ηλιόπουλου- Απόδοση σε θεατρικό», Γ΄ και Ε΄.
Επιλεγμένο υλικό των προγραμμάτων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα.  Οι δάσκαλοι αξιοποίησαν την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης και της Αισθητικής Αγωγής για να δουλέψουν με το εκπαιδευτικό υλικό, για να παράγουν «πολυτροπικά» κείμενα, να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, χάρτες, κατασκευές, κόμικς, εικονογραφημένες ιστορίες. Για να μορφοποιήσουν κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή και να τα επιμεληθούν δούλεψαν στο πρόγραμμα του Ολοημέρου σχολείου που λειτουργεί στη σχολική μας μονάδα με υπεύθυνη την κα Νίκη Σαράμπαλη. 

Γ. Εφαρμογή :

Η φετινή μας δράση αφορούσε τον εμπλουτισμό της επίσημης ιστοσελίδας της σχολικής μας μονάδας με ενεργούς συμμέτοχους τους μαθητές του σχολείου μας, μια δράση που πήρε το όνομά της από τον δάσκαλο Π. Βασιλόπουλο, ο οποίος δικαιολόγησε τον λιτό χαρακτήρα του τίτλου ως εξής: «Ιστοσανίδες γιατί κάνουμε λόγο για ιστό από την ιστοσελίδα και σανίδα σωτηρίας τη φαντασία και την κριτική άποψη των μαθητών μας». Ο τίτλος τα λέει όλα, θα λέγαμε στην αποτίμησή μας.
Εκμεταλλευτήκαμε την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς από τη συμμετοχή μας στο Δ.Σ.Κ  κατά την πιλοτική του εφαρμογή. Οργανωθήκαμε σε ένα καλύτερο και πιο ευέλικτο πλαίσιο δράσης.

Τρόποι υποβοήθησης και στήριξης των δράσεων:

Περπατήσαμε στα γνώριμα μονοπάτια –η εμπειρία της περσινής πιλοτικής φάσης στη σχολική μας μονάδα είχε πολλά να μας διδάξει- της σκόπιμα προκαλούμενης συζήτησης στα διαλλείματα, στις Παιδαγωγικές συνεδριάσεις σε τακτά διαστήματα, στην τήρηση ημερολογίου από τους υπευθύνους εκπαιδευτικούς, στη διάθεση οπτικοακουστικού υλικού, τίτλων βιβλίων και cd-rom, στην οργάνωση επισκέψεων, στην καλύτερη οργάνωση της βιβλιοθήκης του σχολείου και της τάξης, στην αναβάθμιση του σχολικού εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη σύμπτυξη των τάξεων που εκπονούσαν προγράμματα από κοινού και αυτά ήταν η Α΄ και η Β΄ τάξη το πολιτιστικό πρόγραμμα «Παιχνίδια στην αυλή», οι Ε΄ και ΣΤ΄ το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Διατροφή». Τη φετινή χρονιά προσθέσαμε:

1.την ενημέρωση του Σχολικού Συμβουλίου (5/11/2009) όπου εμπλέκονται εκπρόσωποι γονέων και μέλη της Σχολικής Επιτροπής καθώς και όλο το διδακτικό προσωπικό για να εξασφαλίσουμε την αρωγή και άλλων φορέων.

2.τακτικές συναντήσεις της ομάδας των 4 εκπαιδευτικών του Σ.Δ.Κ. με σκοπό την ανατροφοδότηση, την καλύτερη οργάνωση της δράσης, την «ανάρτηση» εργασιών στην ιστοσελίδα, την αξιολόγηση της πορείας των δραστηριοτήτων. Στις συναντήσεις αυτές παίρνονταν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το υλικό, εργασίες που παρέδιδε κάθε δάσκαλος στην ομάδα του Σ.Δ.Κ., που θα αναρτούσαμε στην ιστοσελίδα. Επιλέγαμε τις εργασίες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Τη δραστηριότητα αυτή την ονομάσαμε «Φιλτράρισμα». Οι εργασίες έπρεπε να αφορούν:
παρουσίαση προγραμμάτων τάξεων (Αγ. Υγείας, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών),
σημαντικές εκδηλώσεις του σχολείου,
επισκέψεις προσώπων-συνεντεύξεις στο σχολείο σχετικά με την ιστορία του σχολείου και του τόπου μας
επισκέψεις τάξεων σε μουσεία, αθλητικούς χώρους, εκδρομές κ.ά.
θέματα τοπικής ιστορίας,
αφιερώματα σε συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας
δελτία τύπου του σχολείου.

Μετά από διαλογική συζήτηση και σύνθεση απόψεων, αποφασίζαμε:

α)  Το «τι» θα κρεμαστεί στην ιστοσελίδα. Τι είδους κείμενα και ποιες φωτογραφίες, ποια τραγούδια και βίντεο;

β)   Τον τρόπο με τον οποίο θα τα επεξεργαζόμασταν (διόρθωση, επιμέλεια κειμένων) μέσα στην τάξη ή στο ολοήμερο

γ)   Τα κείμενα ή τις εργασίες των μαθητών που θα αποκλείαμε π.χ. ζωγραφιές σχετικές με ένα μάθημα. 

Μας απασχόλησαν τα ερωτήματα σχετικά με το «πως» θα γίνουν οι μαθητές του σχολείου ενεργοί συμμέτοχοι στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του σχολείου:

1.Έχουν λόγο οι μαθητές των μεγάλων τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄ στη διαμόρφωση και στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας;

2.Με ποια μέσα θα τους καθοδηγήσουμε να καταθέσουν τις ιδέες τους;

3.Πότε και πως θα πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις στο εργαστήριο η/υ; 

Στην πορεία της δράσης βρήκαμε τις απαντήσεις καταθέτοντας ο κάθε εκπαιδευτικός τη φαντασία και τη διδακτική του εμπειρία.

1.Ο δάσκαλος της Στ΄, Π. Βασιλόπουλος έδωσε ερωτηματολόγιο στην τάξη του και στην Ε΄ με άξονες πάνω στις θεματικές ενότητες του ιστότοπου με τίτλο: «Ημερολόγιο-Καταγραφή βημάτων Διαδικασίας» όπου δίνονταν αναλυτικά τα βήματα διερεύνησης της συμμετοχής των μαθητών από την α΄ συζήτηση στην τάξη, το χωρισμό σε ομάδες στο εργαστήριο η/υ, τη διερεύνηση και καταγραφή των συνδέσμων της ιστοσελίδας μέχρι τη συγκέντρωση των απόψεων και προτάσεων των μαθητών.

2.Η Ανδρ. Γουλιμή επισκέφτηκε την ιστοσελίδα στο εργαστήριο η/υ με την τάξη της (Γ΄). Το ίδιο και με την Δ΄ και Ε΄ τάξη, αφού οι μαθητές, όπως δήλωσε η εκπαιδευτικός στην αξιολόγηση της δράσης για την ιστοσελίδα «εξέφρασαν απόψεις σε σχέση με το τι λείπει ή τι ήθελαν παραπάνω. Τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα ήταν αναμενόμενα. Οι απόψεις των παιδιών συνάδουν με αυτές των υπευθύνων του δικτύου και επιβεβαιώνουν την ανάγκη για τις αλλαγές και τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν».

3.Οι μαθητές ύστερα από την επίσκεψή τους στο εργαστήριο η/υ (5/12/2008) κατέγραψαν τους υπάρχοντες συνδέσμους και με βάση αυτούς πρότειναν κείμενα, φωτογραφικό υλικό, τραγούδια και βίντεο. Πιο συγκεκριμένα πρότειναν:
νέες ενότητες όπως αυτή του «αρχείου του σχολείου» με φωτογραφικό υλικό από κάθε τάξη με το δάσκαλό της και ομαδικές φωτογραφίες ώστε να δημιουργηθεί «ένα ηλεκτρονικό αρχείο του προσωπικού του σχολείου» για κάθε έτος.

Βιογραφικά στοιχεία κάθε δασκάλου
περισσότερα αθλήματα –κανονισμοί αθλημάτων
να μπουν λεζάντες σε όλες τις φωτογραφίες
κείμενα γραμμένα από τους γονείς τους, αναδεικνύοντας τη δυναμική εμπλοκή και παρουσία του συλλόγου Γονέων στο σχολείο
επίκαιρα τραγούδια
βιντεοσκοπημένες δραστηριότητες
φωτογραφίες παρελάσεων, καρναβαλικών εκδηλώσεων (ο σύνδεσμος τον Δεκέμβριο ήταν ανενεργός)
φωτογραφίες σχετικές με τον τόπο τους
να μπουν ιστορικά στοιχεία του τόπου μας
Οι προτάσεις τους ήταν στην κατεύθυνση του να γίνει η ιστοσελίδα πιο ενδιαφέρουσα και γοητευτική  για τους μαθητές. «Τα σημεία που επικεντρώθηκαν», αναφέρθηκε ο δάσκαλος Π. Βασιλόπουλος στο σχολιασμό του, «ήταν η ενημέρωση και ανανέωση της ιστοσελίδας με πρόσφατες δράσεις και τη συμπλήρωση παλαιότερων δράσεων ή φωτογραφιών σε κενούς συνδέσμους».

4.Η συγγραφή των εργασιών που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα βασίστηκε στο ομασυνεργατικό μοντέλο, όπου οι μαθητές σε «εταιρικά σχήματα» γράφουν κείμενα, τα διορθώνουν, τα μορφοποιούν στον η/υ και τα επιμελούνται με σκοπό τη δημοσίευσή τους. Αρκετές όμως από τις εργασίες θα έγραφαν οι δάσκαλοι των τάξεων για εξοικονόμηση χρόνου ή επειδή το επίπεδο της τάξης δεν επιτρέπει να γραφτεί ένα κείμενο που π.χ. παρουσιάζει ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Α΄ τάξης.   

Δόθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς από τη συντονίστρια του Δ.Σ.Κ, οι οποίοι ανέλαβαν το συντονισμό των συναδέλφων εκπαιδευτικών και τη συγκέντρωση των εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός ανέλαβε εκτός από τη δική του τάξη:
Η Χαρά Οικονόμου, δασκάλα της Β΄ ανέλαβε τη συγκέντρωση υλικού και από την Α΄ τάξη και από τον γυμναστή Δημήτρη Τομαρά που έδωσε ιδέες για παραδοσιακά παιχνίδια.
Η Ανδριάνα Γουλιμή, δασκάλα της Γ΄ ανέλαβε τη συγκέντρωση υλικού και από την Δ΄ τάξη και την καθηγήτρια Μουσικής, κα Αναστασία Νικολακάκη, η οποία μελοποίησε τραγούδια για τα θεατρικά.
Ο Πάνος Βασιλόπουλος, δάσκαλος της Στ΄ ανέλαβε τη συγκέντρωση υλικού και από την Ε΄ τάξη και τις καθ. Αγγλικών, Χαρά Τσέκη, Γαλλικών, Αγγελική Δημάκη, Γερμανικών, Νάνσυ Διαμαντοπούλου, οι οποίες μετέφρασαν ένα παραδοσιακό τραγούδι, «Ο Δράμαλης» στις ανάλογες γλώσσες με σκοπό να συμμετέχει το σχολείο στο πρόγραμμα «Άνοιξη της Ευρώπης».
Η Αναστασία Ευσταθίου, συντονίστρια του Δ.Σ.Κ. ανέλαβε το συντονισμό του Ολοήμερου προγράμματος, τη Νίκη Σαράμπαλη και την καθ. Πληροφορικής  Κατερίνα Πελέκη, οι οποίες και θα επιμελούνταν τις εργασίες των μαθητών.
Εξασφαλίσαμε με αυτόν τον τρόπο το συντονισμό του διδακτικού προσωπικού και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων. Η συνεργασία μεταξύ των μελών του Δ.Σ.Κ  και των άλλων συναδέλφων της σχολικής μονάδας κρίνεται ικανοποιητική. Είχε γερές βάσεις και πνεύμα συναδελφικότητας. Στόχος μας ήταν και η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της σχολικής μας μονάδας και προς την κατεύθυνση αυτή δουλέψαμε όλοι μας πολύ εντατικά.

Για να έχουμε μια εικόνα του εμπλουτισμού της ιστοσελίδας, στις 9/12/2008 εκτυπώσαμε το υπάρχον υλικό.
Μετά την παρέμβασή μας, το Μάιο του 2009 είχε εμπλουτιστεί σε μεγάλο βαθμό με:
Ενεργοποίηση 3 ανενεργών  συνδέσμων (Ο τόπος μου, το καρναβάλι και Περιβαλλοντικά προγράμματα)
11 Κείμενα δασκάλων (περιγραφή προγραμμάτων –δράσεων της τρέχουσας χρονιάς)
3 Κείμενα (συνέντευξη, παραμύθια) μαθητών
Φωτογραφικό υλικό (12 φωτογραφίες μαθητών εν ώρα δράσης)
2 Βίντεο με ομαδικά παιχνίδια (Α΄και Β΄ τάξη) και ομαδικό χορό (Στ΄).
4 Τραγούδια που μελοποίησε η μουσικός του σχολείου και σε 2 από αυτά έγραψαν τους στίχους μαθητές και απέδωσαν χορωδιακά σε εκδηλώσεις
3 Δελτία τύπου –αφιερώματα σε τοπικές εφημερίδες
10 Ζωγραφιές –κατασκευές- κολάζ μαθητών
5 εικονογραφημένες ιστορίες μαθητών

Ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργή συμμετοχή τόσο των μαθητών του σχολείου μας όσο και των δασκάλων που έκριναν απαραίτητο το γεγονός να «αναρτηθούν» δουλειές των μαθητών, της τάξης και του σχολείου γενικότερα και το σημαντικότερο ανέλαβαν να τις επιμεληθούν.

Δ.  Αποτίμηση :

Θα ξεκινήσουμε την αποτίμηση με τις δυσκολίες:
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν σημαντικές, δεδομένου ότι όλα γίνονταν επιπρόσθετα του διδακτικού χρόνου και της καθημερινής διδασκαλίας. Τα περισσότερα κείμενα τα επεξεργάζονταν οι δάσκαλοι στον η/υ, ιδιαίτερα των μικρότερων τάξεων. Η επιμέλεια των εργασιών από τους ίδιους τους μαθητές ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε διόρθωση σε πολλά επίπεδα (ορθογραφικά, συντακτικά λάθη). Καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Την επιμέλεια των εργασιών και την κατάλληλη μορφοποίησή τους σε πολυτροπικά κείμενα με φωτογραφίες, λεζάντες, τίτλους και βίντεο ώστε να «αναρτηθούν» ως ηλεκτρονικά διαδραστικά κείμενα  στην ιστοσελίδα, ανέλαβαν οι δάσκαλοι του Δ.Σ.Κ.  Οι δάσκαλοι φωτογράφιζαν/βιντεοσκοπούσαν με ψηφιακή κάμερα ή κινητό επιλεγμένες δραστηριότητες οι οποίες θα αναρτούνταν στην ιστοσελίδα.  

Μια από τις δυσκολίες του όλου εγχειρήματος ήταν ότι οι δάσκαλοι δεν τηρούσαν τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών στους συναδέλφους του  Δ.Σ.Κ. λόγω φόρτου εργασίας ή προβλημάτων σχετικών με το χρόνο και την ύλη των μαθημάτων της τάξης τους.

Το 2ο νηπιαγωγείο Ακράτας, ενώ αρχικά είχε δηλώσει τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα εμπλουτισμού της ιστοσελίδας, στην πορεία δεν συμμετείχε με εργασίες των μικρών νηπίων και ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα που θα του παραχωρούσαμε.
Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας –εξωτερικός συνεργάτης- δεν ήταν πάντα συνεπής στην ανάρτηση των εργασιών. Παρόλο που του τα στέλναμε όλα ηλεκτρονικά και με την υπόδειξη σε ποιον σύνδεσμο θα έμπαιναν, αργούσε πάρα πολύ να ανεβάσει το υλικό, κάτι που δυσχέραινε την ανατροφοδότηση των μελών του Σ.Δ.Κ. και την αξιολόγηση του εμπλουτισμού της ιστοσελίδας. Μια πρώτη αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας  πραγματοποιήθηκε στις 22/1-2009 με αλλαγή συνδέσμων, ανάρτηση νέων κειμένων, φωτογραφιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των μαθητών μας. Το βάρος της ανάρτησης υλικού στην ιστοσελίδα (σκανάρισμα, πληκτρολόγηση χειρογράφων, ψηφιοποίηση βιντεοσκοπημένου υλικού κ.ά.) έπεφτε στους ώμους της ομάδας του Δ.Σ.Κ., γεγονός που μας επιφόρτισε όλους πολύ, ειδικά τον Μάιο που έπρεπε να συντάξουμε κείμενα για τα προγράμματα που υλοποιήσαμε στις τάξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και να τις συμπεριλάβουμε στην έκθεση αποτίμησης.

Η αποτίμηση όμως είχε πολλά θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους. Ένας από τους στόχους μας ήταν να κάνουμε τους μαθητές μας «συνταξιδευτές» στη γνώση και «συνερευνητές», γιατί πιστεύουμε ότι εντέλει έχουν άποψη και την καταθέτουν όταν τους το ζητήσουμε. Μπορούν να επεξεργαστούν τις εργασίες τους, να τις επιμεληθούν και εμείς οι δάσκαλοι να τις λάβουμε υπόψη και να τις κοινοποιήσουμε στην ευρύτερη κοινωνία μέσω του ιστότοπου του σχολείου. Να προωθήσουμε τις ιδέες τους και να χτίσουμε το μέλλον τους πάνω στα δικά τους όνειρα. Θέλαμε το σχολείο να έχει νόημα γι’ αυτούς. Θέλαμε ένα σχολείο του ενδιαφέροντος, ένα σχολείο σύγχρονο. Έτσι κι αλλιώς απώτερος στόχος μας ήταν η συνολική ανάπτυξη της σχολικής μονάδας μέσα από τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και τις από κοινού δράσεις.

Η αποτίμηση αυτή δεν έχει χαρακτήρα ποσοτικής μέτρησης. Έως τη στιγμή που συντασσόταν η έκθεση αποτίμησης, η ιστοσελίδα του σχολείου έγινε σαφώς πιο εμπλουτισμένη, πιο ουσιαστική και ενδιαφέρουσα. Ήδη δάσκαλοι και μαθητές «κατέβασαν» υλικό από τα κείμενα της ιστοσελίδας, το επεξεργάστηκαν και θέλησαν και οι ίδιοι οι μαθητές να γίνουν συγγραφείς και δημιουργοί μέσα από  το σύνδεσμο «Η ιστορία του σχολείου μας» και «Ο Τόπος μου».

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, τον Ιούνιο του 2009, θα αναρτηθούν όλες οι εργασίες των τάξεων (βίντεο, φωτογραφίες, εργασίες μαθητών), το υλικό της σχολικής μονάδας που αφορούσε στη χρονιά που πέρασε. Η ιστοσελίδα του 2ου Δημοτικού σχολείου Ακράτας δεν θα αποτελεί μια ημερολογιακή καταχώρηση γεγονότων κάθε σχολικής χρονιάς, αλλά θα είναι ένας ιστότοπος που συνεχώς θα ανανεώνεται όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και ιδέες του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου αλλά και των μαθητών του. Εξάλλου οι προτάσεις της ομάδας του Δ.Σ.Κ. για ανάρτηση εργασιών σχετικών με την ιστορία του σχολείου, του τόπου μας, των γύρω χωριών ως τόπων μόνιμης κατοικίας αρκετών μαθητών μας, της Ελλάδας, Αλβανίας, εργασίες διαπολιτισμικού χαρακτήρα (έθιμα, παιχνίδια, τραγούδια κ.ά.) συνέπεσαν με τις προτάσεις των μαθητών μας, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα τόσο για τις απόψεις όσο και για την κριτική θεώρηση των μαθητών μας και πώς, τελικά, οι μαθητές αυτοί αντιλαμβάνονται τη φυσιογνωμία της ιστοσελίδας του σχολείου τους. Πιστεύω ότι η ομάδα των εκπαιδευτικών του Δ.Σ.Κ. ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της κατάθεσης των προτάσεων των μαθητών για εμπλουτισμό του υλικού της ιστοσελίδας και ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις-προτάσεις των μαθητών, αυριανών πολιτών της κοινωνίας της πληροφορίας. Πολιτών που θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες μάθησης και δράσεων, θα αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες συνεργασίας. Στόχος μας ήταν και η αγαστή συμπόρευση όλων των εμπλεκομένων στο μαθησιακό πεδίο, ενθαρρύνοντας τη μάθηση μέσα από δραστηριότητες με χρήση νέων τεχνολογιών, με ενεργητική συμμετοχή και συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών μας.

Ευχαριστούμε το Δ.Σ.Κ. για την ευκαιρία που μας έδωσε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση του σχεδιασμού και της υλοποίησης καινοτομικών δράσεων στο ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο.
     

Αναστασία Ευσταθίου, Συντονίστρια
για την ομάδα του Δ.Σ.Κ.:
Πάνο Βασιλόπουλο, Ανδριάνα Γουλιμή και Χαρά Οικονόμου

Η έκθεση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας: http://epimorfosi.protovoulia.org/

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.